top of page

Polisi Iaith Gymraeg

Mae Berwick Boarding Kennels LTD yn cefnogi’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru. Mae Berwick Boarding Kennels LTD hefyd yn cydnabod bod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru.

dragon.jpg
bottom of page